Arbeidsrecht – Werknemer

application-form

Werknemer

Bij een dreigend ontslag, een reorganisatie, een ontslag op staande voet of een onjuiste beëindiging van een contract voor bepaalde tijd heeft u goed juridisch advies nodig over uw rechten. Wij treden zowel voor werkgevers als werknemers op en kennen daarom het klappen van de zweep. Bel ons en leg uw situatie uit, wij kunnen u dan vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Hieronder vindt u alvast enkele tips per situatie:

Dreigend ontslag

 • Bouw een dossier op, bewaar alle correspondentie en e-mails op een veilige locatie
 • Leg afspraken vast, bijvoorbeeld via email
 • Houd een overzicht bij. Noteer tijd, namen en ontwikkelingen

Ontslag op staande voet

 • Bel zo spoedig mogelijk een arbeidsrecht advocaat
 • Onderteken niets, u bent nooit verplicht tot ondertekenen
 • Noteer in tot in detail wat de ontwikkelingen waren rondom de situatie/het incident dat leidde tot het ontslag

Ontslag bij reorganisatie

 • Neem contact op met een arbeidsrecht advocaat, eventueel samen met overige collega’s
 • Vraag de werkgever naar de reden en achtergrond van de reorganisatie
 • Vraag de werkgever of hij toestemming heeft verkregen van het UWV
 • Vraag of er een Sociaal Plan is of nog wordt opgesteld

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

 • Onderteken nooit een vaststellingsovereenkomst zonder een advocaat te raadplegen
 • Bouw een dossier op, verzamel alle relevante correspondentie, inclusief verslagen van functioneringsgesprekken, een eventueel bonusoverzicht, etc.
 • Laat de concept vaststellingsovereenkomst beoordelen door AdvocatenvanOranje, door deze, tezamen met uw arbeidsovereenkomst, per e-mail toe te sturen naar info@advocatenvanoranje.nl. We bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Geen verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Er zijn, met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid, strengere regels in de wet opgenomen met betrekking tot de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wanneer uw werkgever u niet heeft ingelicht over de eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en in geval van voortzetting; de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt voortgezet, dan kunt u als werknemer een vergoeding, ofwel een aanzegboete, vorderen. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag van loon voor maximaal één maand. Indien de werkgever de verplichting niet tijdig is nagekomen, is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd. De werknemer moet deze aanzegboete binnen twee maanden na het eindigen van het dienstverband vorderen via het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter.

Deze aanzegplicht geldt alleen voor het eindigen van arbeidsovereenkomsten met een minimale duur van zes maanden, waarvan de einddatum op voorhand is vastgelegd en geldt óók in geval van voortzetting van het arbeidscontract voor bepaalde tijd. 

Laat een advocaat altijd checken of uw werkgever de procedure correct heeft gevolgd.

Concurrentie- en relatiebeding

Het rechtsgeldig opnemen van een concurrentie- en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is met de invoering van de WWZ sterk beperkt. Een dergelijk beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts geldig indien de werkgever hierbij een zwaarwegend belang heeft. Wij kunnen u hierover adviseren.

In sommige gevallen kan de werkgever u ook niet houden aan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U moet dan wel zelf in actie komen. Hetzelfde geldt voor een relatiebeding.

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten