De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs in een vonnis tegen SBS (en de bijbehorende productiemaatschappij Noordkaap) met betrekking tot het programma “Undercover in Nederland” van Alberto Stegeman geoordeeld dat SBS te ver is gegaan door de uitzending van beelden met een verborgen camera.

Geen toepassing hoor en wederhoor

In deze zaak werd een persoon in beeld gebracht als handelaar in gestolen bromfietsen / scooters, zonder dat er op een goede manier hoor en wederhoor is toegepast. SBS ging daarmee te kort door de bocht.

Aantasting eer en goede naam

Ondanks dat SBS blijkbaar wel enige mate van zorg heeft betracht, was dit niet genoeg. Wat in dit kader verder interessant is in de uitspraak, is dat de rechter oordeelt dat de persoon die in beeld is gebracht – ondanks dat zijn gezicht is “gewiped” – alleen als zodanig zal worden herkend door een kleine kring van mensen om die persoon heen. Dat maakt de aantasting van eer en goede naam relatief klein, zo is de mening van de rechter. De aantasting van eer en goede naam was in dit geval ook nog eens beperkt van duur, namelijk van het moment van de uitzending tot het moment van de rectificatie.

Beoordelingskader onrechtmatigheid

Wanneer je bent gefilmd met een verborgen camera, spelen dus de volgende aspecten een rol:

  • Mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer;
  • Mate van aantasting eer en goede naam;
  • Toepassing van hoor en wederhoor;
  • Mate van verwijtbaarheid van de filmer.

Schadevergoeding en kostenveroordeling

In de onderhavige zaak oordeelde de rechter dat de schadevergoeding voor de benadeelde € 2.500,- betrof. SBS wordt daarnaast in de proceskosten van de eisende partij (de gefilmde persoon) veroordeeld en deze bedroegen in deze zaak € 4.816,- en nog een kleine post voor de afhandeling van de zaak van circa € 330,-.

Bescherming privacy, eer en goede naam

Ben jij ergens onrechtmatig gefilmd en is er geen sprake geweest van hoor en wederhoor of ben je niet onherkenbaar in beeld gebracht? Ik kan je helpen met het voeren van correspondentie en het voeren van een rechtszaak*. Zoals uit het vonnis van de Rechtbank Amsterdam (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:3957) blijkt, kan het lonen om er iets tegen te doen!