Op 21 januari 2021 is er dan eindelijk een uitspraak door de kantonrechter in een bodemzaak gewezen, waarmee de onzekerheid voor horeca huurders tot het verkrijgen van huurkorting vanwege de coronapandemie is weggenomen. Met deze spraakmakende uitspraak is er voor alle horecahuurders nu de kans om actie te ondernemen.

Recentelijk zijn meerdere uitspraken in kortgedingzaken gewezen, waaruit blijkt dat horecabedrijven en hotels in aanmerking komen voor huurkorting/-opschorting vanwege de huidige coronapandemie. Deze uitspraken waren voorlopige oordelen en/of golden slechts als opschorting van de huurbetaling. Het was hierdoor voor vele horecaondernemers een te gewaagde stap om de huurkorting af te dwingen.

50% korting tijdens de gehele lockdown en 25% korting tijdens de periode van opening tot 22:00 uur

In deze rechtszaak besloot een particuliere belegger twee horecaondernemers uit Den Haag voor de rechter te slepen vanwege achterstallige huurbetalingen. De verhuurder eiste ontruiming van het horecapand.

De kantonrechter oordeelde dat de coronapandemie te kwalificeren is als gebrek dat leidt tot vermindering van het huurgenot en dat bij een beperking van het huurgenot huurprijsverlaging te rechtvaardigen is. Omdat in vele huurovereenkomsten conform het ROZ-model een bepaling is opgenomen die huurprijsvermindering wegens een gebrek uitsluit, heeft de kantonrechter eveneens geoordeeld dat de corona-crisis, gelet op haar omvang en de gevolgen voor de economie en de maatschappij, ook als een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW kan worden beschouwd.

Volgens de kantonrechter hebben partijen in de tussen hen gesloten huurovereenkomst geen rekening gehouden met de pandemie en haar gevolgen en mochten zij over en weer ook niet van elkaar verwachten dat dit wel het geval zou zijn. De coronacrisis en de getroffen overheidsmaatregelen hebben geleid tot een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst. Het is daarom naar het oordeel van de kantonrechter onaanvaardbaar om ongewijzigde instandhouding van de huurovereenkomst te verlangen.

De vordering tot ontruiming werd afwezen en de rechter oordeelde dat de pijn van de crisis verdeeld moet worden: 50% korting tijdens de gedwongen sluiting en 25% korting tijdens de periode dat de horeca tot 22:00 uur open mocht zijn.

De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam deed kort hiervoor op 15 december 2020 eveneens een soortgelijke tussenuitspraak met betrekking tot een huurprijsvaststelling. De kantonrechter oordeelde in deze zaak ook dat partijen in de huurovereenkomst geen rekening hebben gehouden met de coronacrisis en dat de verhuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verwachten. De kantonrechter stelde daarom de huurder in de gelegenheid om de omzetdaling als gevolg van de crisis en de overheidsmaatregelen aan te tonen. Indien de huurder hierin slaagt, zal de huurder aanspraak maken op huurkorting vanwege de coronacrisis.

Huurder? Kom nu in actie!

Bent u huurder van een horeca ruimte? Wij bespreken graag met u wat er gedaan kan worden om een korting te krijgen op uw huur. Dat kan wellicht ook met terugwerkende kracht. U kunt uw huurovereenkomst mailen of telefonisch contact opnemen