Een DAF vrachtwagen van twee jaar oud werd door een handelaar verkocht aan een bedrijf. De handelaar kocht wel vaker schadeauto’s in, herstelde die en verkocht ze weer door. Maar zonder er bij te zeggen dat de vrachtauto wel een schade verleden heeft. Op zich voorstelbaar, mits  de schade goed wordt hersteld zonder verdere risico’s of gevolgen. Maar als de koper later toch problemen krijgt en vaststelt dat deze met de schade te maken hebben, dan kan de koper terecht aan de bel trekken.

In dit geval bleek de vrachtwagen lekkage via de voorruit te ondervinden omdat de maatvoering tussen voorruit en sponning niet meer klopte. Nader onderzoek door de koper leerde dat de vrachtwagen ooit op zijn kant moet zijn gevallen, en daardoor blijvende afwijkingen had en niet recht stond op het chassis.

De advocaat van de koper vernietigt de koopovereenkomst op grond van dwaling dan wel bedrog. Subsidiair doet de advocaat een beroep op non-conformiteit en ontbinding van de overeenkomst ‘nu de geleverde DAF niet voldoet aan hetgeen koper op basis van de koopovereenkomst, de leeftijd van de DAF, de koopsom en de mededelingen van de verkoper, mag verwachten.’

De rechtbank overweegt als volgt. De omstandigheid dat een (vracht)auto een schadeverleden heeft behoort naar vaste rechtspraak in beginsel tot de feiten die een verkoper van een (vracht)auto bij verkoop moet mededelen aan de koper. Een schadeverleden kan immers van relevante en mogelijk doorslaggevende betekenis zijn bij de onderhandelingen over de aankoop van een occasion. Door geen mededeling te doen over de omstandigheid dat de aangeboden (vracht)auto na een schade is hersteld, onthoudt de verkoper de belangstellende koper de mogelijkheid om vanwege het schadeverleden af te zien van aankoop of zelf een (nader) onderzoek te verrichten naar de staat van de aangeboden (vracht)auto en eventueel daarmee samenhangende risico’s. Op dit punt kan anders geoordeeld worden wanneer sprake is van slechts geringe schade. In deze zaak was daarvan gelet op de door of vanwege de verkoper verrichte herstelwerkzaamheden geen sprake. Bovendien is achteraf gebleken dat de (vracht)auto gekanteld is geweest. Verkoper had van dat kantelen, gelet ook op de door haar herstelde schade aan de rechterzijwand van de cabine, op de hoogte kunnen zijn geweest. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat verkoper haar mededelingsplicht heeft geschonden. Verkoper  heeft nog aangevoerd dat koper wist dat de (cabine van de) DAF (volledig) was overgespoten en ook zelf onderzoek had kunnen verrichten. De rechtbank gaat daaraan voorbij, nu volgens vaste rechtspraak de mededelingsplicht boven de onderzoeksplicht gaat.

Dat laatste is interessant, vaak is er de discussie over enerzijds de plicht van de verkoper om informatie te geven, anderzijds de koper die zelf onderzoek moet en kan verrichten. Maar in dit soort gevallen is het toch echt aan de verkoper om relevante informatie te geven voor of tijdens de koop. De verkoper weet immers iets dat de koper niet zonder zeer intensief onderzoek kan komen te weten.

De rechter wijst de ontbinding toe en die heeft terugwerkende kracht. De verkoper moet dus de vrachtauto weer innemen en de volledige koopsom betalen aan de koper. De rechter wijst ook enkele aanvullende schadeposten toe zoals deskundigenonderzoek, maar niet alle gevolgschade.

We zien het in onze juridische praktijk ook steeds vaker: kopers kopen een auto die later schade blijkt te hebben. Verkopers zijn zelden volledig open over de schade historie, want dat verkoopt natuurlijk een stuk moeilijker. Als de schade goed hersteld is of verder geen effect heeft op de eigenschappen van de auto, dan hoeft het niet een probleem te zijn. Maar als de schade wel gevolgen blijkt te hebben, dan kantelt het verhaal en kan de koper de verkoper aanspreken.

 

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.