Horeca advocaten

Het kabinet wil met het wetsvoorstel de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) het verschil tussen vaste contracten en flexibelwerk verkleinen. Vanaf 1 januari 2019 moet de WAB ingaan en de Eerste Kamer heeft inmiddels met hetwetsvoorstel ingestemd. Met welke wijzigingen moet u als horecaondernemer rekening houden?

De oproepovereenkomst:

In de horeca wordt veel gebruikt gemaakt van oproepkrachten. Met de komst van de WAB zullen de regels voor oproepkrachten veranderen. Het kabinet wil hiermee de positie van oproepkrachten verbeteren.

Zo bestaat na 1 januari 2020 een minimale oproeptermijn, waarbij de werkgeverminimaal vier dagen voor de oproepdienst de werknemer moet oproepen. Doet de
werkgever dit niet, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag. De oproep dient wel schriftelijk of elektronisch te gebeuren.

Indien de oproep door de werkgever binnen vier dagen voor aanvang wordt ingetrokken of gewijzigd, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling van de oorspronkelijke oproep. De oproepkracht heeft een opzegtermijn van vier dagen (of korter, mits bij cao bepaald). Onder de WAB is de werkgever tevens verplicht om na één jaar een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst om daarmee de gemiddelde uren van de oproepkracht vast te zetten.

Ketenbepaling naar drie jaar:

Door de komst van de WAB wordt de opeenvolging van tijdelijke contracten weer verruimd. Het is nu zo dat u maximaal drie aansluitende contracten in maximaal twee jaar aan mag gaan. Vanaf 1 januari 2020 is het weer mogelijk om drie contracten in drie jaar aan te gaan.

Extra ontslaggrond:

Het ontslag van een werknemer wordt door de komst van de WAB gemakkelijker. Er komt namelijk een extra ontslaggrond, zogenoemd de cumulatiegrond. Hiermee kan de werkgever de verschillende ontslaggronden combineren. Bij gebruik van de cumulatiegrond kan de rechter wel bepalen dat de werknemer een extra vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding ontvangt.

De transitievergoeding:

Met de komst van de WAB heeft de werknemer vanaf de eerste dag van zijn indiensttreding recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook tijdens de proeftijd. Daarentegen wordt het ontslag van een werknemer met een langer dienstverband goedkoper, omdat de extra opbouw van de transitievergoeding bij een arbeidsrelatie van meer dan tien jaar vervalt.

Payrolling

De payroll constructie wordt minder interessant. Vanaf 1 januari 2020 krijgen werknemers die op payroll basis werken minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemer in dienst bij de opdrachtgever.  De opdrachtgever dient namelijk voorafgaand aan de payrollovereenkomst een overzicht van de arbeidsvoorwaarden verstrekken aan het payrollbedrijf en de payrollkracht.

WW-premie:

De WW-premie wordt voor u als horecaondernemer voordeliger indien u een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd in dienst heeft.  Voor de andere werknemers (bepaalde tijd contracten of oproepkrachten) geldt daarentegen een hogere WW-premie.

De hoge WW-premie geldt niet voor werknemers onder de 21 jaar met een baan van gemiddeld maximaal 12 uur per week.

Het is goed om als horecaondernemer alvast rekening te houden met deze wijzigingen. Zeker ten aanzien van het inzetten van oproepkrachten en de payroll constructie. Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.