Het kabinet wil met het wetsvoorstel de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
het verschil tussen vaste contracten en flexibelwerk verkleinen. Vanaf 1
januari 2020 moet de WAB ingaan en de Eerste Kamer heeft inmiddels met het
wetsvoorstel ingestemd. Met welke wijzigingen moet u als horecaondernemer
rekening houden?

De oproepovereenkomst:

In de horeca wordt veel gebruikt gemaakt van oproepkrachten. Met de
komst van de WAB zullen de regels voor oproepkrachten veranderen. Het kabinet
wil hiermee de positie van oproepkrachten verbeteren.

Zo bestaat na 1 januari 2020 een minimale oproeptermijn, waarbij de werkgever
minimaal vier dagen voor de oproepdienst de werknemer moet oproepen. Doet de
werkgever dit niet, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep.
De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag. De oproep
dient wel schriftelijk of elektronisch te gebeuren.

Indien de oproep door de werkgever binnen vier dagen voor aanvang
wordt ingetrokken of gewijzigd, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling
van de oorspronkelijke oproep. De oproepkracht heeft een opzegtermijn van vier
dagen (of korter, mits bij cao bepaald). 
Onder de WAB is de werkgever tevens verplicht om na één jaar een aanbod
te doen voor een arbeidsovereenkomst om daarmee de gemiddelde uren van de
oproepkracht vast te zetten.

Ketenbepaling naar drie jaar:

Door de komst van de WAB wordt de opeenvolging van tijdelijke
contracten weer verruimd. Het is nu zo dat u maximaal drie aansluitende
contracten in maximaal twee jaar aan mag gaan. Vanaf 1 januari 2020 is het weer
mogelijk om drie contracten in drie jaar aan te gaan.

Extra ontslaggrond:

Het ontslag van een werknemer wordt door de komst van de WAB
gemakkelijker. Er komt namelijk een extra ontslaggrond, zogenoemd de
cumulatiegrond. Hiermee kan de werkgever de verschillende ontslaggronden
combineren. Bij gebruik van de cumulatiegrond kan de rechter wel bepalen dat de
werknemer een extra vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding
ontvangt.

De transitievergoeding:

Met de komst van de WAB heeft de werknemer vanaf de eerste dag van
zijn indiensttreding recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook tijdens de
proeftijd. Daarentegen wordt het ontslag van een werknemer met een langer
dienstverband goedkoper, omdat de extra opbouw van de transitievergoeding bij
een arbeidsrelatie van meer dan tien jaar vervalt.

Payrolling

De payroll constructie wordt minder interessant. Vanaf 1 januari 2020
krijgen werknemers die op payroll basis werken minimaal dezelfde
arbeidsvoorwaarden als de werknemer in dienst bij de opdrachtgever.  De opdrachtgever dient namelijk voorafgaand
aan de payrollovereenkomst een overzicht van de arbeidsvoorwaarden verstrekken
aan het payrollbedrijf en de payrollkracht.

WW-premie:

De WW-premie wordt voor u als horecaondernemer voordeliger indien u
een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd in dienst heeft.  Voor de andere werknemers (bepaalde tijd
contracten of oproepkrachten) geldt daarentegen een hogere WW-premie.

De hoge WW-premie geldt niet voor werknemers onder de 21 jaar met een
baan van gemiddeld maximaal 12 uur per week.

Het is goed om als horecaondernemer alvast rekening te houden met deze wijzigingen. Zeker ten aanzien van het inzetten van oproepkrachten en de payroll constructie. Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op. 

Errol Opering