Horeca advocaten

Bij franchise overeenkomsten in de horeca is de franchise nemer vaak erg afhankelijk van de tekst die de franchisegever al heeft opgesteld. De franchise nemer krijgt een franchise overeenkomst voorgelegd, en kan meestal alleen op wat kleine punten een eigen inbreng hebben.

Zo ook bij Burger King, waar de franchise nemer had getekend, met daarin de clausule:
Tussentijdse beëindiging overeenkomst:
Franchisegever heeft het recht deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien sprake is van een betalingsachterstand van franchisenemer ten aanzien van aan franchisegever verschuldigde betalingen ten bedrage van tenminste twee maanden franchisevergoeding.

Daarnaast was er ook een aparte huurovereenkomst gesloten. Daarin stond over opzegging: ‘Duur en beëindiging van de Overeenkomst Burger King mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijnin het geval dat franchisenemer tekort schiet in de nakoming van enige verplichtingen onder deze Overeenkomst.
In het geval dat deze Overeenkomst wordt beëindigd, zal de Franchise Overeenkomst met onmiddellijke ingang eindigen. Als
de Franchise Overeenkomst wordt beëindigd, zal de Huur met onmiddellijke ingang eindigen.’

Nadat inderdaad betalingsachterstand is ontstaan, vordert de franchisegever bij de rechtbank betaling. In reconventie doet de franchisenemer een beroep op dwaling: als hij had geweten hoe deze overeenkomsten zouden uitwerken had hij ze nooit gesloten.

De rechtbank in kort geding concludeert kort gezegd dat de overeenkomst duidelijk is: er mag op zeer korte termijn opgezegd worden. Dat er aanvullende afspraken zouden zijn gemaakt zoals franchisenemer beweert, kan niet overtuigend aangetoond worden. De franchisegever had ontruiming gevorderd en dat wordt toegewezen. Binnen veertien dagen na vonnis moet de zaak inclusief het gehuurde meubilair worden opgeleverd. De franchisenemer trekt dus aan het kortste eind.

Bent u op zoek naar een horeca advocaat? Wij horen graag van u.

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.