Als webwinkelier krijgt u te maken met een groot aantal wettelijke informatieverplichtingen. Informatieverplichtingen zien o.a. op de onderneming zelf, uw producten en de prijs daarvan, het bestelproces, de levering en verzendkosten, garantie, het recht om de overeenkomst te ontbinden van consumenten, het retourneren van producten en de betaling. Doordat er veel informatie dient te worden verstrekt, is het niet voor iedereen duidelijk om welke informatie het precies gaat en als advocaat krijg ik hier dan ook geregeld vragen over. In deze blogpost geef ik een overzicht van deze wettelijke informatieplichten.
Informatie over de onderneming
Op de website dient u een aantal gegevens te vermelden met betrekking tot uw onderneming. Het gaat hierbij om de volgende informatie:

  • De naam van de onderneming;
  • Het vestigingsadres van de onderneming (dit mag niet het postadres zijn);
  • De ondernemingsvorm (V.O.F., B.V., etc.);
  • Gegevens over de KvK-inschrijving;
  • Het btw-nummer;
  • Contactgegevens van de onderneming, zoals een telefoonnummer* en een e-mailadres;
  • De aan de onderneming verleende vergunningen;
  • Een klachtenafhandelingsbeleid;
  • Eventueel: een verwijzing naar brancheorganisaties waarvan u lid bent.

*Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie volgt dat u geen telefoonnummer hoeft te verstrekken indien u, in plaats van een telefoonnummer, een ander communicatiemiddel aanbiedt, waarbij geldt dat dit een middel dient te zijn waarmee u binnen 30 tot 60 minuten op de klant reageert. Uiteraard binnen de grenzen van het redelijke. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een contactformulier of chatfunctie op uw website of het gebruik van Twitter. Wanneer u een 0900-nummer op uw website vermeld, is het van belang dat u hier niet meer dan het basistarief voor in rekening mag brengen.


Vóór het sluiten van de overeenkomst
Informatie die ziet op het product zelf en de levering, betaling, garantie en retournering van uw producten moet vóór het sluiten van de overeenkomst aan de koper worden verstrekt. Zo kunt u bijvoorbeeld een FAQ opstellen, met een overzichtelijke regeling voor de potentiële koper met betrekking tot deze informatie. U kunt er ook voor kiezen bij elk product een opsomming te geven van deze onderwerpen.

Voor het aanbieden van een product geldt dat de koper dient te weten wat hij koopt. Het is van groot belang de voornaamste kenmerken van het product, en uiteraard de prijs (inclusief btw en eventuele andere belastingen), te vermelden. Naast een foto van het product vermeldt u de afmetingen, de kleur, het gewicht en eventuele technische informatie. Verder dient u de koper te informeren over de wijze van levering, inclusief de verzendkosten en de termijn van levering. Vermeldt u geen leveringstermijn? Dan geldt de wettelijke termijn van 30 dagen. Daarnaast informeert u de klant over de wettelijke garantie en de mogelijkheid voor consumenten om de overeenkomst te ontbinden.


Het bestelproces
De wet vereist dat u op uw website duidelijk moet maken hoe het bestelproces verloopt, zodat de koper weet waar hij aan toe is. Veel webshops gebruiken hiervoor een filmpje met uitleg over het bestelproces, een stappenplan in de FAQ of een voortgangsschema waaruit blijkt bij welke stap de koper is. Tijdens het bestelproces maakt u ook uw algemene voorwaarden zichtbaar. U dient de klant de mogelijkheid te bieden deze op te slaan voor nadere kennisgeving.

Voordat de bestelling definitief wordt geplaatst, dient u de koper de mogelijkheid te geven om eventuele fouten te herstellen. Dit doet u door een overzicht te geven van de bestelde producten met de belangrijkste kenmerken, de betaalmethode en de ingevoerde bestel- en adresgegevens. U mag de consument alleen verplichten om de volledige aankoopprijs vooraf te voldoen, indien dit persoonlijk en expliciet vooraf wordt afgesproken. Dit mag niet in de algemene voorwaarden vermeld worden. Zoals bekend zijn vele mogelijkheden voor de koper om online te betalen, betaalt de koper met een creditcard? Geeft u dan duidelijk aan op welk moment de creditcard van de koper zal worden belast.

De koper gaat tenslotte akkoord met de bestelling door te klikken op een button waaruit duidelijk blijkt dat hij een bestelling met betaalverplichting aangaat. Enkel klikken op een button met ‘verzenden’ is hiervoor dus onvoldoende.


Na het sluiten van de overeenkomst

Nadat de overeenkomst op afstand is gesloten, dient u de koper een bevestiging van de overeenkomst toe te sturen. Indien u deze bewaart, dient u dit ook aan de koper te vermelden. Consumenten hebben recht op een betalingsbewijs, indien zij hierom vragen. Bij bedrijven is het verplicht om te factureren. U dient bij bedrijven de betaalde btw expliciet te vermelden. Gemakshalve doet u er verstandig aan om aan alle kopers een factuur te verstrekken. Vermeldt hierop de gegevens van uw bedrijf, inclusief KvK en btw-nummer. Deze facturen dient u 7 jaren te bewaren.

Tot slot: auteursrecht
Vaak worden op webshops allerlei foto’s toegevoegd. Maak niet de fout om die ergens van internet te plukken. Als de rechthebbende van de foto er achter komt (en daar schijnt speciale software voor te zijn!) dan kan deze vrij eenvoudig een vergoeding van wel € 800,- per foto afdwingen. Check of de foto rechtenvrij is, of laat hem zelf maken.

Heeft u naar aanleiding van deze blogpost nog vragen? Ik help u graag verder!

Carel Erasmus