Een geschil tussen aandeelhouders heeft niet alleen impact op de verhouding tussen de aandeelhouders, maar kan ook grote schade toebrengen aan de BV of NV. In het ergste geval kan de onderneming onbestuurbaar worden of is een faillissement onafwendbaar. Het is daarom van belang dat een geschil zo goed en snel mogelijk wordt opgelost om de schade aan de vennootschap te beperken.

Deadlock

Binnen een onderneming kan er een zogenaamde ‘deadlock’ ontstaan. Dat is een totale patstelling in de besluitvorming die meestal ontstaat als twee aandeelhouders of twee groepen van aandeelhouders ieder 50% van de aandelen in handen hebben. Zij hebben beiden een gelijk stemrecht en zo kan het bij onenigheid lastig zijn om een besluit te nemen wegens de grote tegenstellingen. Vaak gaan de discussies over het beleid en de koers van de onderneming, de inhoud van de jaarrekening en de winstrechten van bepaalde aandeelhouders. In het ergste geval is verdere samenwerking tussen de aandeelhouders onmogelijk geworden en is de Aandeelhoudersvergadering genoodzaakt te beslissen wie er uit de onderneming moet treden.

Misbruik van meerderheidsmacht

Het gebeurt wel eens dat een meerderheidsaandeelhouder op een zodanige manier gebruik maakt van zijn stemrecht dat hij louter een minderheidsaandeelhouder dwars zit en dus misbruik maakt van zijn positie. Dit kan door de belangen van de minderheidsaandeelhouder niet mee te wegen in de besluitvorming, of door besluiten van de minderheidsaandeelhouder dwars te bomen. Ook komt het voor dat meerderheidsaandeelhouders besluiten de statuten te wijzigen voor een oneigenlijk doel of geen dividend meer willen uitkeren. Dat is vaak het geval als de meerderheidsaandeelhouder tevens bestuurders is van de onderneming en zodoende toch geld verdient, terwijl de minderheidsaandeelhouder niets krijgt uitgekeerd. Door zulke beslissingen te nemen, kunnen de meerderheidsaandeelhouders behoorlijk de belangen van de minderheidsaandeelhouders schaden en een onderneming kan op die manier verdeeld raken.

Verkoop van aandelen

Soms is er geen andere uitweg mogelijk dan de uittreding van een of meerdere aandeelhouders uit de onderneming. Daarmee is nog steeds niet het geschil opgelost, want er kunnen zich nieuwe problemen voordoen rond de waardering van de aandelen. Voor de verkoop van de aandelen moet een overeenkomst worden opgesteld waarin de rechten van de koper en verkoper uiteen worden gezet. Betreffende de rechten en voorwaarden voor de overdracht kunnen wederom geschillen ontstaan.

Voorkomen van conflicten is beter dan genezen. Daarom is het raadzaam om afspraken tussen aandeelhouders en een geschillenregeling vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Ook kunnen wij u begeleiden bij de verkoop/koop van aandelen. Neem gerust contact met me op.

Irma van der Vorst

November 2016